Riječ ili dvije o nama!!!

Drvorezbarstvo,spoj izrade predmeta od drveta i vjekovne čovjekove težnje za ukrašavanjem, kao primarni zanat, u porodici Nikšić prisutno je već oko 100 godina. U vrijeme kada je Konjic bio Primorska banovina, postojala je reklama u tadašnjim novinama sa logom „Prva i najpreciznija  rezbarska radnja od orahovine“. Vlasnik te radnje bio je Adem Nikšić, djed od sadašnjeg vlasnika. Izlagao je namještaj na sajmovima u Parizu, Beogradu.... Radnju je naslijedio njegov sin Mukerem (otac sadašnjeg vlasnika). Od 1996 godine radnja djeluje pod nazivom SZR“Braća Nikšić“, vlasnik Armin Nikšić.

 

TRADICIJA KONJIČKOG DRVOREZBARSTVA

Konjic je jedino mjesto u Bosni i Hercegovini , pa i šire, gdje je razvijeno drvorezbarstvo, odnosno gdje se u ručnoj izradi Bosanske šare, Arapske šare,i duboreza  ujedinjuje priroda : orah i trs vinove loze,kamen iz Neretve i škrta zemlja Hercegovačka, stećci bogumilski.

Međutim nakon što je Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Odlikom br.04-35-156/05-3 od 19.06.2006. proglasila namještajporodice Nikšić, u vlasništvu Armina Nikšića pokretnim naslijeđem Bosne i Hercegovine, te ukazala na potrebu otvaranja prostorija za posjetioce (gdje će biti izložen namještaj koji je proglašen pokretnim naslijeđem), kao i pstavljanje informacione table koja će sadržavati natpis sa definisanim vremenom posjete gostiju,odnosno vremenom kada je omogućena javna posjeta zbirci, te predložila Općini Konjic da u turističku ponudu uvrsti i drvorezbarski namještaj SZR“Braća nikšić“.