REFERENCE

1.Općina Gradačac: izrada enterijera Kule Husein Kapetan Gradaščević
2.Općina novo Sarajevo: Izrada Bosanske sobe prilikom obnove Vile Hadžihalilović
3.Medžlis Islamske zajednice Travnik: Izrada kancelarije i sale za sastanke u Elči-Ibrahimpašinoj medresi u Travniku
4.Medžlis Islamske zajednice Kakanj: Izrada enterijera džamije(mimbera,mihrab) u Kaknju
5.Hotel Amikus Mostar: Izrada enterijera u hotelu
6.BOSNALIJEK: Izrada suvenira sa logotipom firme
7.BIHAMK: Izrada suvenira sa logotipom firme
8.BH POŠTE: Izrada suvenira sa logotipom firme
9.BOSNAOSIGURANJE: Izrada suvenira sa logotipom firme
10.ProCredit Bank: Izrada suvenira sa logotipom firme
11.
12.
13.
14.
15.
16.